Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Igaz történet

Ez a történet a South Parki kocsmába játszódott a minap. A 8 jó barát vígan sörözött és jókedvűen mesélgettek egymásnak. Loki és Makó azon diskuráltak hogy 2 fej hagyma és 1 mandarin hogy fér be Kikka nyílásaiba (de ők azt nem tudják h már görög dinnyével is csinálta). Bakos, Nándinak mutogatta izgatottan az újonnan szerzett wc pupmás felszerelését amit a bolha piacon szerzett be 5 fillérért. Salem mint mindig a bombájával vacakolt. Gál mélyen elgonolkodva ült az asztálnál egy kupica rum felett amibe még belesem kortyolt, csak hallgatott, mintha valamire várna. Jenciről csak annyit hogy temérdeksok üres abszintos és hubis üveg között lelte hazáját (fetrengett), de néha-néha erőtt vett magán és vigyorgó tekintetét végig hurcolta a baráain...de megszólalni nem igazán tudodott, mert már erősen ittas állapotban volt.
A hétvégi sörözés már a tetőfokán tartott amikor kicsapódott a kocsma ajtaja - hideg téli szél végi söpört a kis klubbon - és egy idegen lépett be. A 8 jóbarát közül csak Kikka, eddig ismeretlen okokból ismételni kezdte a "TUDTAM" szót, de egye erőteljesebben. Ez senkineksem volt feltűnő vagy meglepő hisz tudták, hogy nincs valami rendjén az agyműködésével. Eközben az idegen a pult felé vette az irányt. Az idegen arcát senkisem látta, mert körülfonta egy lila színű sál. A jóbarátok mozgolódni kezdett várták Makó reakcióját, kivéve Gál, mert ő mozdulatlanul, szótlanul méregette a kupica rumát. Mivel Makótól nem várt és szokatlan reakció történt, tehát semmi így a többieksem törődtek az idegennel.
De történt egy fordulat-e történetben amire senkisem számított. A lila sállal körülfont titokzatos idegen a 8 jóbarát asztalához lépett és rendes emberi hangnemben közölte velük, hogy ő Vachó Norbert. A jóbarátok reakciója egymástól független és szokatlan volt.
Az eddig hallgatag Gál az este folyamán most először nézett fel, majd méregetni kezdte a viszonylag nyugodt jókedvű idegent...néhány percig csend volt majd kijelentette Gál: "-Te nem lehetsz Vachó!"
Kikka reakció ismételten megszokott volt, hülyén vigyorgó arcal ismételte a "TUDTAM" szót.
Jenci eközben ismeretlen okokból eltűnt (de szerintem alkohol mérgezést kapott és valahol éppen kiveri a..........fogát az ukrán maffia mert pár millával lóg nekik...de erről pssszzz)
Loki nagy zörejjel felállt a kényelmes székéből végig nézett az asztalon, majd magához vett 2 üveg sört és kicsit imbolyogva ugyan, de a mellékhelyiség felé vette az irányt.
Nándi és Bakos félelmet nem ismerő bátorsággal nindzsucu technikájukkal az asztalon teremtek és értelmetlen visításba kezdtek.
Makó csak ridegen figyelte az idegent...méregette....de nem szólt egy szót sem.
Salem mintha misem történt volna csak babrálgatott tovább.
A lila sálas idegen higgadtan (és elég nyugodtan fogadta azt a tényt h ma meghal) bámult az ott maradt egyéneken. Majd ismét megszólalt és válig álllította hogy ő ugyan Vachó. Gál még most is megrökönyödött arcot vágott és azt mormolta az orra alatt, hogy: "- Te nem lehetsz Vachó..." De az idegen még 1x rázendített az ismerős mondatra: "-ÉN VAGYOK VACHÓÓÓÓ!!!"
TÖBBSZÖR NEM SZÓLALT MEG VACHÓ, MERT EZ VOLT AZ UTOLSÓ MONDATA-E NEMES KLUBBAN! X'D

vége

 ____________________________________________________________________________________________

Az eltűnt


Ez a történet egy hűvös téli alkonyon kezdődött. A 8 jóbarát a szokásos helyen a South Parki kocsma előtt találkoztak, egy kivételével,  mert Kikka nem volt jelen-e nemes eseményen. A 6 férfiú várt egy darabig, de egy kis idő múltán idegesség lett urrá a kis csapaton, majd  a viszonylag higgadt Salem azzal az ötlettel állt elő hogy mi lenne ha, csoportokra osztódnának és megkeresnék az elkóborólt leányt.  Mindenki beleegyezett. A csoportok viszonylag hamar megalaklutak, ennek következménye sok midnen lehetett pl: fáztak, éhesek voltak,  és szomjasak (az utóbbi inkább). Az első kereső csapatot alkotta Salem és Gál, a másodikat Bakos és Jenci a harmadikat, Makó és Loki.
I. Gál és Salem a Pláza felé vették az irányt, hátha ott ragatt le a leányzó.
II. Bakos és Jenci a sztriptízbár felé vették az irányt, mintha remélték volna, hogy Kikka ott bújik meg.
III. Makó és Loki a piac felé vette az irányt, mert ők előbbre tartották az ajándék vásárlását, minthogy rátaláljanak az eltünt  személyre.
Mire a három kereső csapat a helyszínre értek besötétedett, a széllökések felerősödtek és havazni is elkezdett.

I. Gál a katonai kivégzőtiszt és Salem az arabb terrorsita elérték a Pláza bejáratát. Beléptek majd megdöbbenve néztek körül, mert egy  árva lelketsem találtak. Elindultak a mozgólépcső felé, hogy körülnézzenek az emeleten is. Már félúton felfelé tartottak amikor a  gépezet leállt. A két barát tanácstalanul álltak, megszólalni egyiksem mert, csak sokat mondó pillantásokat vetettek egymásra. A  mozgólépcső hirtelen nagy nyikorgások közepette tovább indult, de az ellenkező irányba. A lépcső alján egy látszólag jólöltözött  öregasszony állt. Kedvesnek tűnő mosolya megbabonázta hőseinket. A lépcső aljához egyre közeledő barátok az időshölgy kezében, egy 6  lövetű pisztolyt véltek felfedezni, amit a két jóbarátra szegezett. A két fiú egyre közeledett a pisztolyt tartó asszonyhoz........

II. Bakos a jóképű, sármos fiatalember és Jenci az alakváltó alkoholsita betértek a közeli sztriptízbárba. Hevesen dobogó szívvel,  szemkimeresztve és nyálukat csöpögtetve bámulták a hiányos öltözetű néniket. Észresem vették, hogy a szórakozóhely a vámpírok és  vérfarkasok közkedvelt préda gyűjtő székhelye volt. Már jóideje csurgott a nyáluk a látványtól, amikor egy őrült egyén rohant el  előttük és holtan összesett. A kétbarát ügyetsem vetettek a haldokló férfira, csak a pucér nők látványával foglalkoztak. MELLesleg  megjegyzem egy nagyobb vámpír és vérfarkas banda tart feléjük vicsorgó agyarakkal..........

III. Makó a részeges diktátor és Loki a részeges-füves fütyi még mindig azon tanakodott, hogy melyik zöldség, melyik nyílásba célszerű  feldugni vagy éppen eldugítani az adott kimenetet. Egy sötét sikátoron vezetett át az utuk. A két srác érezte, hogy valaki vagy valami  figyeli őket, de egyiksem szólalt meg. Már  az út 3/4-ét megtették amikor a hátuk mögött nagy csörömpölés hallatszott. 4 hatalmas alak  rajzolódott ki a félhomályban. Mindegyiküknél éles fegyverszerű tárgy volt felfedezhető. Egyre közeledtek a két jóbaráthoz..........


I. .....A két fiú egyre közeledett a pisztolyt tartó asszonyhoz, a nénike meghúzta a ravaszt. 6x lőtt, mire Salemék leértek. Szemtől szemben állt a két fiú a merénylővel, mire tudatosult bennük, hogy mi történt. Gál álla a tökét verte. A nénike kezéből remegve hullott ki a fegyver és áldotta a jó istent, hogy üres volt a tár. "És hogy mitörtént?!?!" A nénike Gál nagymamája volt. Mikor lecsillapodtak a kedélyek a nagymama mesélni kezdett: -Én csak Bandikám, egy RAMA margarinért szaladtam fel, de a hűtőládába már csak egy kocka volt. Így nagy nyújtózkodások közepette fejjel belezúgtam a hűtőládába. Hallottam miközben benn dideregtem. hogy az egész plázát túszulejtették. Mihelyt nem hallottam hangokat kimásztam, és lépcsőfordulóban találtam ezt a fegyvert " a nénike rábökött a földön heverő fegyverre". Ekkor Gál hóna alá csapta a nagyiját és kimenekítette, eközben Salem elaknásította a területet. Éppen hogy kiléptek az ajtón a nagyinak eszébe jutott a margarin amit a helyszínen hagyott. Gál elővette minden tudását amit az aknakereső játékból szerzett és zsigereit kiélvezve elindult az aknamezőn át a kocka margarinért. Visszafele már az életéért futott, mert az aknák robbantak egymásután felfele mivel időzítővel voltak ellátva. Éppen hogy kiért, a hátamögött az egész pláza romba dőlt. De a nagyi margarina így a karácsonyi kuglóf is megmenekült. Haza kisérték az öreget majd ismét útra keltek....

II. .....A két jóbarát próbálták felfedezni Kikkát, de rájötek, hogy ő soha nem használna ilyen vérvörös rúzst. Ezek után a tekintetükkel végig pásztázták a csehót, miközben a vérfarkasok bandája egyre közeledett feléjük. Jenci oldalba bökte Bakost és fejbiccentéssel a tudtára adta a közeledő veszélyt. Ekkor a két fiú felállt az asztal MELLől izmos felső testüket megfeszítették, miközben kabátjuk alól kivillant a WC pumpa. A vérfarkasok ezt látva jobbnak látták, ha a  szomszédos asztalnál szépen csöndben helyet foglalnak, s üveges tekintetüket a sztriptíz táncosnők vérvörös ajkára szegezik. A két jóbarát engedett izmaik görcsös feszülésén a WC pumpa elfoglalta eredeti helyét a kabátjuk alatt, és a ő tőllük megszokott magabiztossággal fejvesztve rohantak a kijárat felé.....

III. .....A két jóbarát hátra hőkölt mikor felismerték a 4 közeledő alakban a 4 tini nindzsa teknőcöt, a 4 tenor-istát. Kezükben fénylettek fegyvereik, Raphaellónál hangvilla, Donatellónál karmesterpálca, Michelangelónál rumbatök, és Leonardónál sífelszerelés villant meg. Mivelhogy a hegyekbe mentek fellépni, de útközben eltévedtek és kirabolták őket. Loki aki tudta, hogy hogyan kell az ilyen helyzeteket kezelni kotorászni kezdett a zsebében és egy vizipipa csillant meg. Mindenki szemkimeresztve bámulta Loki mozdulatát, kivéve Makó mert ő rázendített egy ismerős nótára: "-Fent vagy lent az mind1 mamár. Az a fontos, hogy itt legyél! Feszül a testem, kívánlak téged, mindenem ez a szenvedély!!!!" A teknőcöknek több sem kellett zenélni kezdtek a sikátor közepén. A vizipipa körbe-körbe járt már erősen beszívott állapotban lehettek amikor egy fiatal srác futott végig a sikátoron és magas vékony hangján sikítozott valami tök értelmetlen szöveget. Mint később kiderült Vachó volt az, de mire észbe kaptak és üldözni kezdték már rég messze járt....

.....E véletlen események és érthetetlen okok miatt éjjfél után pár percel a 6jóbarát Nándi háza előtt lyukadt ki. Fény és zene szűrődött ki a palotának tűnő házból. A 6jóbarát átfagyva, alkohol hiánytól szenvedve alig állt a lábán.  Nem volt mit tenni Nándihoz a hekker, stréber kissráchoz csengettek be. Egy kis időbe telt mire az ajtó nyílásra kényszerült. A 6jóbarát álla leesett, szemük kiguvadt és olyan arcot vágtak mint ha szellemet láttak volna. Kikka állt előttük csipkés alsóneműben mögötte a kanapén már egyszál boxerban lévő Nándi éppen a következő lépést fontolgatta, de oly komoly arcot vágott mintha az élete függene ezen a dáma meccsen. Kikka boldogan üdvözölte a barátait és beinvitálta őket a meghitt nappaliba. A bulicsúcspontján Nándi alkohol készlete hajnali két óra tájban kifogyóban volt...pánik tört ki...de senki sem vett erőt magán, hogy átugorjon a sp kocsmába pár üveg sörért. Elhatározta a 8jóbarát, hogy sorsot húznak kilegyen az a szerencsés aki átugrik a lebujba. De ekkor féknyikorgás és ajtócsapódás hallatszott. Mindneki az ablakhoz rohant és tekintetüket rászegezték a kint álló sötét kabátos egyénre. A titokzatos idegen megkerülte a verdáját majd a csomagtartót kinyitotta. "Üveg csörömpölés hallatszott." A jóbarátok sörös üvegek koccanását vélték felfedezni e percekben. Az idegen elindult egy nagyobb csomaggal a kezében Nándi házának ajtaja felé.  A 8jóbarát lélekszakadva rohant a bejárati ajtó felé közben mindenki kezeügyébe vett háztartási dolgokat, mint védekező eszközt. Nem kell mondanom, hogy mindenki elég kreatívan választotta meg-e nemes tárgyat. Bakos a Wc pumpájával suhingatott, Nándi egy vibrátort szorongatott, Makó egy baseball ütővel feszített, Loki marihónalját vette segítségül, Gál uzival felfegyverkezve várta az idegent, Jenci kezeügyébe egy elektromos borotva került, Salem megállt az ajtó előtt és sunyi mosolyra húzta a száját, Kikka mit sem törődve ezzel berakott egy CKY számot majd vadul rázni kezdte magát. Az ajtó kicsapódott és Szedmi lépett be rajta. Szedmi látva a közelgő veszélyt, "mert mindenki suhintott felé" elejtette a rekesz sört és meglepő gyorsasággal hárította az ütéseket. Habár Nándi védekező mozdulatánál elidőzött és elis mosolyodott. Ez néhány másodpercig tartott majd mindenki megrökönyödve vette tudomásul, hogy a pia kárba veszett. De ekkor kocsik fékezése szűrődött be és hangzavar ütötte fel a fejét az eddig hallgatag utcában. Mivel Szedmi bezárta a klubbot, mert nem jelentek meg aznap a barátai és unta magát ezért átakart ugrani Nándihoz egy kis baráti csevelyre...Pontosan 407 south parki lakos zarándokolt el PRONTVAI házához, tömérdek sok szesszel.....a buli hajnalig tartott és minden jó ha szesz a vége :P

 _____________________________________________________________________________________________

 

 

Wazze, tök nehéz párbeszédes sztorit összehozni

Életkép


A sp kocsma egy múltbéli, húgyszagú pincelokál. Tűz piros furgon parkol előtte. 9 mindenre elszánt arc ül benne. Szedmi a volán mögött.
-Olyan hulla vagyok, hogy még a kulcsomat se találom. - hangja erőtlen hangsúllyal meg-megcsuszamlanak, mint egy mutáló kamasznak. A szavakat éppúgy keresgéli akár a kulcsát.
-Mintha egy idegen nyelv volna a számban, száraz, undorító péniszes, de nem bírom kiköpni. - jelentette ki Kikka.
-Na jól van, megmondhatod, ha fosol, akkor kiszállok, és megcsináljátok nélkülem! - türelmetlenkedik a nagy tett lehetőségétől megmámorosodott Nándi.
-Jenci te nem szálsz ki? - kérdezte Makó.
-Olyan jól ülök itt, hogy még a lábam se hajlik. - Makó ordítva fölhörög és belenyakal a literes vodkába. Loki picit előredül az anyósülésen, s tarkójánál összefogott derékig érő copfját a fektámla mellett az ülés mögé veti. Monoton hangon, de szenvedéllyel motyog.
-Salem azt ne idd meg, az a postára van. Nekem is recseg mindennem. - mondta Gál.
-Tágak a puppilláid, lehelj rám! - parancsolt rá Loki.
-Nem szipu, trinyó! - védekezik Salem megszeppenve.
-Ne korpázz a 15rugós cipőmre! Ezt egy Váci utcai boltból hozta ki nekem Kikka. - és Bakos a 15rugós cipőbe bújtatott lábaival összefogott nejlonszatyorból feles üveget emel ki. Átlátszó folyadékkal van színültig. Lecsavarozza a tetejét. Nándi kikapja a kezéből és keveset leiszik a rövidből, aztán arcon lötyköli magát. Hátra hajtott fejjel sziszeg.
-A picsába! Szemen öntöttem magam! Olyan lettem?
-Gondolod hogy látok sötétben? - motyogta Jenci.
-Nézd meg öngyújtó mellett! - ajánlotta Kikka.
Makó öngyújtót keresve többször végigmotozta magát. Mikor megleli, s meggyújtaná, kiugrik belőle a tűzkő. (fölsóhajt)
-Reggel menj el az orvoshoz!
-Szedmi, mit látsz? Egy apró lyukat? Feketét? - egyre idegesebben kérdezi Nándi.
-Alvadt vértől feketét. - suttogta Szedmi.
-Bocsi! Olyan gyorsan történt. Mire felocsúdtam vége is volt. - mondta Makó miközben Nándi égett fejére néz.
-Neked, okos, minden túl gyorsan türténik mi?! - kiabálta az indulattól túlfűtött Gál.
-Figyelj, itt egy levél teronae, idd le sörrel. Ez amolyan speed pótlék, de amióta se aktedron, se centandrin, se gracidin, ezzel élek vissza. Vagy ha sokat iszom, hogy le ne nyomjon a pia, kávé helyett. - nyugtatgatja Loki Nándit.
-Én meg fogyásra. Tudod, a hiúság. Kövéren nem megy a pasizás. - suttogta Kikka.
-Ne magyarázkodjatok! Ezt a bogyót nem ismerem, de hasonlókban volt már részem. Bejön? - mostmár remegő, kissé elcsukló hangon morogta Nándi.
-Ennyi be. Nem az igazi, de azért bejön. - erősködik Loki.
-Mi volt ez? - emelte fel fejét az eddig elbóbisklot Jenci.
-Mi lett volna!! Gál szellentett. - nevette el magát Salem.
-Mi ez valami vad zene? - kérdezte Gál, az autórádió felé bökve.
-Olyan mint a Dolly Roll, csak zúzósabb. - nyugtatja Szedmi a sápadt Gált.
-Inkább szívjunk, az legalább meglátszik rajtunk. - vetette fel a remek ötletet Loki.
-Van nállam is. Szívjunk az enyémből! - ennél a mondatnál mindenki Kikkára nézett, nem tudták mire vélni ezt a kijelentését.
-Miért az enyém nem volt jó? - kérdezte Loki kissé sértődötten.
-Jó volt, de ez is jó. Minden jó, másik is jó. Érted? És ez az én pipám. - Kikka egyerősen kiégett, szár nélküli pipafejet töm meg. A szár helyére gyufaskatulyából tépett kartoncsigát illeszt szűrőnek. Pöfékel, egy mag pattan ki a parázsból. A pörkölt mag zsíros bűze az égett szalonnáéhoz hasonlított.
-Szalonnasütés! - neveti el magát Bakos.
-A Lokié mag nélküli és jobb izű volt, de koránsem olyan, mint a Kikkáé. - Makó mosolyog, akár egy szalmacsokor.
A pipát vogyorogva szívják végig.
-Mi van? Na mi van? - ismételte Jenci, mert Salem elméjülten nézte.
-Azon gondolkodtam, hogy jobb lesz ha nem szálunk szembe Vachóval és a bandájával.
-Megőrültél? - kiáltott fel a meglepett Makó.
-Nem, de ezeket a Shirayana Vadjnamuti mester tanította.
-Igen, erről én is hallottam! Ez az iskola a Shaolin kolostorból került ide. A Tigris karom iskola.... - okoskodott Kikka.
-..és farönkökkel szaladgálnak a hegyoldalakban. - vágott a szavába Gál.
-Napi 500 fekvőtámaszt nyomatnak, az tuti! - jelenti ki Bakos.
-AZTA!!! - csodálkozik Jenci.
-Szarom le. Jól vagy Nándi? - kérdi Makó.
-Igen, még bírom agyilag...de mintha vérezne a homlokom, nem?
-Áhh, dehogyis. - Kikka ekkor a ruhájából letépett egy nagyobb darabot és bekötözte Nándi égett fejét. Miközben mindenki mereven bámulta hiányzó ruhadarabjától megszabadult meztelen testét. A látványtól csak Jencinek volt lelkiereje folytatni a beszélgetést.
-Szedmi csináltad már Mártával?
-Régebben, de már nem vonzanak a nagy lyukak.
-Túl sok vazelin kell bele?
-Igen, és a szája sokkal jobb. Főleg ahogy nyalt nekem.
-Death-szex volt? - közbevágta Gál akinek már máshol járt az esze.
-Egyszer. Profi volt, 3 emeletes pózban, ő volt középen, Makó legfelül, majd Én.
-Igen én is emléxem. Mikor átbaltázta a hátát, az összes vér rámfolyt. Rögtön elélveztünk mindketten. - morogta az idegsokkos Makó.
-Én meg akkor, mikor fölvágta a hasát és basztam a beleket. - vigyorgott Szedmi.
-És ahogy Loki, csinálta az se volt semmi. - ámuldozott Makó.
-Mi lett vele? - nyögte be Bakos.
-Szétbasztuk, a dokik nem tudták összevarni és meghalt. Ma temetjük. Este megyek kihantolni és megeszem a Makóval együtt. - jegyezte meg lazán Loki aki még mindig Kikka füvétől flesselt.
-Én is mehetek? - kérdezte Salem.
-Nehogy, még elkapom a vöröstifuliszed. - riadt fel Gál.
-Ennyi beszélgetés után biztos elkaptad.
-Ne! Akkor mennem kell kezelésre?
-Igen. De te mazoista vagy, élvezni fogod.
-Mit is csinálnak tulajdonképpen?
-Vérvételt, végbéltükrözést, beöntést. - okoskodott ismét Kikka.
-Húú, te nem őrülsz bele? - kérdi nagy hévvel Bakos.
-ÁÁÁ, én élvezem. - jelentette ki Salem.
-Az őrültekről jut eszembe: Szia Peti, hogy van a barátnőd? - viccelődött Kikka.
-A négyes számú pszihopata? - morogta Makó.
-Nem, a hetesszámú öngyilkossági mániás. - és sunyi mosolyra húzta Szedmi a száját.
-Sikerült neki. - mindeki aki mással volt elfoglalva, most Makóra szögezik tekintetüket.
-Hogyan? - kérdezte a fájdalomtól megrészegült Nándi.
-Láncfűrésszel akart maszturbálni. Felvette videóra.
-Odaaadood?? Légyszííí!! Naaa...!! - szinte egyszerre kiáltották a barátok.
-Hát?! Mit adtok érte?
-Kikkát vagy Mártát! Tudjuk, hogy valameikért epekedsz... - kórusban ajánlották fel, kivéve a Kikka aki megszeppenve babusgatta Nándit.
-Jó az üzlet. Majd meglátjátok mennyi vér és bél van benne. Szerteszét fröcsögnek a rózsaszín húscafatokkal együtt.
-Mit csináltál vele? - kíváncsi tekintetét Bakos Makóra szegezte.
-Hagyom rohadni. Meg azért mindennap beleverem, mikor videót nézem. Nem próbálod ki?
-Majd ha itt végeztünk. - komolyodott el Bakos.
-Ja az Anti Makó gyülekezet. Mikor? - kérdi Makó.
-Két perc, hárman lesznek. - okoskodott már megint Kikka.
-Mit hoztál? - fordult Makó Gálhoz, Salemhez, Bakoshoz. és Jencihez.
-Ezt a gránátot, meg a 9mm-est.- izgatottan mutogatja Salem.
-Muti! - kiált Loki.
-Jó mi? - kérdi Salem a barátaitól.
-ÁÁ, gyenge! Nézd ezt. - és Jenci két WC pumpát lenget meg előttük.
-Nekem két uzim van teli tárral. - keménykedik Bakos.
-Ezeket hoztátok? - leesett állal méregeti Gál a fegyvereket, és előcsap egy shotit.
-Merről jönnek? - kérdi Szedmi.
-Arról. - Loki egy távoli pontra mutatott az utca túlsó felébe, egészen pontosan egy konténerre.
-Ahogy ideérnek kivágódunk a kocsiból, Salem te eldobod a gránátot, Jenci te ijezd meg őket és sikíts ahogy a torkodból kifér. Bakos te meg telepumpálod őket ólommal. Gál te fogsz fedezni minket! Én meg hasalva lövöm ami mozog.- utasítja rendre Makó a csapatot.
-Vigyázz, hogy miután robbant a gránát, nehogy előttem legyél, mert vaktában lövök. Előttem semmi sem marad éppen. Ami arra van, annak vége. - és Salem izgatottan a konténer felé mutatott.

( csak lesz folytatása, mert egészen belejöttem) xD

 

-Te, Te meg Te maradsz! - bökött a fejével Makó; Kikka, Proti és Szedmi felé - Loki te fedezel minket!
-Értettem! - komorodott el Loki.

A felfegyverzett csapat idegtépő perceket élt át, miközben üveges tekintettel figyelték az utca végében lévő konténereket. Eljött hát az idő, hogy hőseink megküzdjenek az Anti Makó gyülekezettel (ami már mellesleg felbomlott, legalábbis tudtommal). De sajnos hőseink nem számoltak azzal a ténnyel amivel kellett volna, hogy vachó nem becsületéről híres és ez most sem volt másképp. Vachó és 3 fős csapata, hogy az SP klubbos hőseink vereséget szendevjenek, felbéreltek 3 mindenre elszánt srácot, akik már a konténereknél várják a 9 jóbarátot. (most lássunk egy kis betekintést srácok gondolataiba)

*Roland: -Eljött az idő, elő rántottam a jó öreg berettámat, és elindultam abba az irányba ahova irányítotak. Átpréseltem magam két mocskos konténer között, aztán villámgyorsan hasra vágódtam, mert elcsúsztam egy döglött patkány tetemen. Míg fetrengtem és betört orromat ápolgattam, megérkeztek társaim. Nem szóltunk egymáshoz egy szótsem. Hallgattuk a furgonból kihallatszó párbeszédet. Tettre készen voltunk, már csak a jelre vártunk.
*Banánherefőzelék: -Bepréseltem magam én is a konténerek közé, de én is villámgyorsan hasra vágódtam, mivel egy autó reflektorai öntötték el az utca azon részét ahova majdnem kiléptem. A jármű nem messze volt tőllünk és 9 elszánt alak ült benne. Szívem hevesebben kezdett verni, amikor felismertem a volán mögött ülő kopasz kocsmárost, akitől fizetés nélkül távoztam a minap. Összeszorított fogakkal fohászkodtam Istenhez, hogy ne ismerjen fel.
*Szaki: -Bűzölgő konténerbe bújtam meg, hogy lesből támadjak. Amúgy nem ez a taktikám, de tegnap este sokat köpültem és valahol kikell pihenni a fáradalmaimat.

Visszahúzódtunk a konténerek közé és ezúttal egy másik irányból közelítettük meg a 9 barátot. Araszoltunk előre a patkánytetemekkel teli konténerekkel a furgon felé. Egyre-egyre közelebb...mit sem sejtve a közeledő veszélyről.

-Némá egy mozgó konténer! - nagyokat pislantva jelentette ki Gál.
-Az meg, hogy lehet? - elkerekedett szemmel fürkészelni kezdte Loki is a furcsa eseményt.
-Ez csel, vagy taktika... - éppen, hogy filozofálni akart volna Kikka, Makó a szavába vágott.
-Köszönjük Emese, erre mi is rájöttünk!
-Akkor támadunk? Rajtuk ütünk?  -  vetette fel az ötletet Bakos.
-Ezt figyeljétek! - Salem finoman kinyitotta a furgon ajtaját és tipegve tovább indult a mozgó konténerek felé.

Roland: -Valami moccant előttünk. Az árnyékból egy alak osont elő, kezében egy maláj tőrrel. Nem szaroztam vele sokat. Lesúlytottam a pisztolyom markolatával.
Banánherefőzelék: -A figura alélten rogyott össze, de ugye az ember nem lehet 100%-ig biztos a dolgában, ezért még odacsaptam néhányszor a tetrisemmel.
Szaki: -A maláj tőrt becsúsztattam a kabátom alá. Hát ez nem lehet igaz! A kabátom! Már megint lelopták róllam.

-Hé mit akartok tőllünk? Mit csináltatok Salemmel??? - üvöltötték fennhangon a furgonból kiszálló alakok.

3fős ismeretlen banda: Több se kellett, azonnal kivetettük magunkat a konténerek közül. Három tagbaszakadt, züllött alaknak látszódtunk, de ez most kicsit sem zavart, mert a biztosíték Banánherefőzelék kezében volt.....vagyis Salem. Persze minket sem cukorból faragtak ki. Odacsaptunk az egyiknek, majd hasba rugtuk a másikat. A furgonból csak egy nőnemű egyén futni kezdett felénk.

Szaki: -Azt ugye mondanom sem kell, hogy olyan mázsás pofont kevert le nekem, miközben elsuhant a sötétségbe, hogy boldogult nagymamám sziluettje sejlett fel előttem a túlvilágról. Egy pillanat alatt levert a víz a szadista öreglány víziója láttán......

Banánherefőzelék: -A következő pofon teljesen váratlanul ért. Persze az azt követő hasba rugásra, és szájba verésre sem számítottam. Hogy álcázzam meglepetésemet, rongybabaként csuklottam össze....

Roland: -Már csak én voltam talpon. Félre libbentettem a zakómat, épp csak annyira, hogy kivillanjon a tokjában pihenő berettám kis teste. Természetesen mindegyik ipse megpillantotta, és kissé visszacsippantottak. Legalább látnak egy igazi kemény gyereket is - gondoltam elégedetten - állkapcsomat kissé előrébb toltam, szemöldökeimet összehúztam és a lehető legelvetemültebb arckifejezést öltöttem magamra.

-Na mivan Pubi? - kérdezte Makó.
-..hehh..heh..heh.. - betojt szegény heherészett Jenci.
-Fontos üzleti ügy! - mondta remegő hangon minden bátorságát összeszedve Roland.
-Üzleti? - harsogta Gál.

És még mielőtt válaszolhatott volna szegény srác Salem lendületből kupánvágta és arabul motyogot valamit, de ez senkit sem érdekelt. Mert a következő pillanatban Makót megszólította egy furcsa szagú és kiejtésű idegen. -Hé, haver! Van egy kis tüzed? - Miközben Makó gyufát keresett, erősen fejbeverték hátulról. Rongyként csuklott össze.

(folyt. következik) :D

 ___________________________________________________________________________________________

 

KÓR-HÁZ

 

Verőfényes napsütés, vakítóan fehér homokos tengerpart, lágyan lengedőző pálmafák,kristálytiszta kékeszöld tengervíz...Mi kell még egy jó kis trópusi kalandhoz? Egy jó nő? Néhány modern géppuska? És egy vérszomjas Anti Makó gyülekezet, amely valamiért pikkel ránk? A South Parkban klubban mindent megkapsz amire vágytál!

Makó egy szép napon elővette régen dédelgetett tervét, hogy megteremti a tökéletes világot. Meg is bízta két leghűségesebb emberét, hogy dolgozzanak lehetséges variációkat a project végrehajtásához, s annak rendje s módja szerint, versenytárgyalások sorozata után egyikük tervét bevállalta. A nyertes Vachó, a vesztes Rózsa lett. De összevesztek, mert Vachó többet akart!!! Makó megteremtette a Vachó nélküli világot, minden megalomán Teremtő álmát. A világ szépen fejlődött, a létrehozott 8 halhatatlan uralkodót (Gál, Loki, Bakos, Salem, Nándi, Jenci, Szedmi, Kikka) akik, a felügyelete alatt dolgoztak. Boldogan éltek....volna, de egy borús napon (ahogy az már lenni szokott)  a sötétség teremtményei élükön Vachóval és Rózsával, szépen letarolták a virágzó kultúrát. A 9jóbarát ezután felvették a kesztyűt, és kezdetét vette a háború.....

Eközben a 9jóbarát:


...Nándi, Loki és Gál
-A fenébe is már, Nándi! Most aztán elég már ebből az ostoba bújócskából! Gyere ide azonnal, te kis pöcs!
-Ugyan, Loki. Hagyd csak, majd előkerül később. -ajánlotta Gál.
-Ne hülyéskedj Gál...Nándi mindjárt előkerül.
E pillanatban Gál mocorgásra lett figyelmes a kocsma egy távoli sarkából. Halk kaparászás hallatszott, mintha valami kicsi lény motozna. A zajra Loki is felfigyelt. Hamarosan Nándi tántorgott elő, a jól megismert zöld fejjel gyomorgörcstől eltorzult arcal...mindig ilyen  a feje ha okádni készül. Így is lett! Nándi vad öklendezés közepette hányni kezdett. Még a hasát is fogta közben, ahogy a rajzfilmfigurák szokták. Ennek a produkciónak Loki szigorú elcsukló hangja vetett véget:
-Enyje, Nándi! Már megint megetted a patkány mérget!
Nándi így érvelt a felhozott vádra:
-Azt hittem cukorka.
-Cukorka a hülye fejed! - válaszolta mérgesen Loki, azzal kiviharzott a kocsmából és ingerülten bevágta maga mögött az ajtót. Gál zavartan felsóhajtott és így szólt a barátjához:
-Most aztán jól le basztak téged.
-Le. - mondta szomoúran Nándi, majd összeesett.
Gál hívta a mentősöket, pár órára rá megjött a roham mentő és bevitte a két jóbarátot. Gál legközelebb a kórház váró termében járkált föl s alá.

...Salem kiszáradt torokkal megy a sivatagban, felfelé egy dűnén, egyszercsak észreveszi, hogy jön vele szembe egy vaj kocka. Gondolja, hogy ebben csak van valami nedvesség és megeszi. Megy, azaz mászik tovább a dombon fefelé, még egy vajkocka csúszik vele szemben, azt is bekapja. Fölér a domb tetejére és látja, hogy egy teve nyomkodja a pattanásait.....ezekután a kórházban tér magához.

...Szedmi a kedves kopasz ember most végképp magába roskad, ahogy a sztiptízbárba ideje jut elmélkednie bűnös életének iszonytató megbízásain, köszönhetően egy testébe fúródó golyónak. Egy olyan golyónak, melyet saját maga számtalanszor segített már más testébe, s most, a halál kapujában, ahogy a múltjából felelevenednek a legkegyetlenebb pillanatok, talán megbánás önti el a lelkét, s így visszatáncolhat a pokol tornácáról. Vagy valami ilyesmi, ő is a kórteremben tér magához túlélve a golyó okozta sérülést.

...Jenci fürdés tilalmat rendel el a klub tagok számára, de csak ő volt az tökkelütött aki be is tartja. Ezen a napon rosszul lesz az utcán a saját szagától. A mentőorvos megállapítja, hogy műteni kell. Beszállítják a kórházba, és  legelőször is fürdeni viszik. A víz szagától Jenci magához tér, és kegyetlenül tiltakozik. Azonban 5 erős  ápoló tartja vissza esernyővel, így nem menekülhet főhősünk. Vissza viszik a kórterembe és lefektetik:
-A ...csába, sokszor hallottam már, hogy fájdalmas a műtét, de hogy ennyire azt nem hittem volna!

...Valahol a jéghegyeken túl, ahol már a kurta farkú malacnak is túl hideg van a túráshoz, az örök tél birodalmában egy hölgy hős(nő)iesen mászik felfelé a meredek sziklafalon. Prémes szegélynélküli fekete télikabát fedi hajlákony testét, szemét pedig sötét napszemüveg védi a hórétegről visszatükröződő napfény vakító  sugaraitól. Lara Croft? Nem! Neeeeeeem? Bizony nem Lara Croft, hanem Kikka! Az meg hogy lehet? - kérdezhetnénk. Amikor először láttuk még elegáns, kosztümös ügyvédnőként lépkedett a South Parki bíróság folyosóin. Mit keresne pont ő a semmi közepén, kinn a fagyban, távol South Parktól, az életétől? Amúgy semmit sem keresett csak kedvenc téli sportjának kedvezett, de sajnos félre lépett, megcsúszott és zuhat..zuhant...és zuhant a meredek sziklafalon lefelé. Mikor feleszmélt, a kórteremben találta magát barátai körében.

...Bakos a sármos fiatalember éppen hazafelé tatott a divatbemutatójáról. A repülőn ülve egy érzés jött rá...a pisilhetnék. Nagyon ki kell menni a WC-re, de valahányszor odaér, mindig foglalt. A sztyúÁRdesz látja kínjait. Javasolja: kivételesen használja a női illemhelyet, DE ne nyomja meg a falon elhelyezett gombok egyikét sem. A mi emberünk már megkönnyebbülve üdlögél a deszkán, s nagy kíváncsiság lett urrá rajta, vajon mi lehet a gombok funkciója. Feliratuk: AK, ASz, AH, ATK.
Megnyomja a AK feliratot, az Automata Kimossa melegvízzel a seggét. Megnyomja az ASz -t, kellemes meleg levegő szárítja ugyanott. Az AH gombra behintőporozzák. Milyen kényelmes a nőknek, gondolja, s rábök az ATK gombra. Mikor a kórházban felébred, kérdezi Gált, mi történt, hogy kerültem ide.
-A repülő női illemhelyiségében találtak rád. Valószínűleg megnyomtad az Automatukis Tampon Kiszedő gombot! (pont ekkor lépett be a kórterembe Makó és Loki)

Erre a 8 jóbarát Bakosra néz és nevetésüket visszatartva liluló fejekkel a párnájukba temették arcukat.

                                                                        THE END

___________________________________________________________________________________________

Kikka tehénlepénye avagy Makó nője

 

Nem tudtam aludni a nagy nap előtt…forgolódtam…rémálmaim voltak…verejtékben úszva keltem fel mikor megszólalt a csengő. Az éjjeliszekrényen lévő órára pillantottam még csak fél 11 volt. A csengő újra megszólalt. Nem volt különösebb okom a parázásra, de a Makóval kapcsolatos hírek igencsak feldúlták a lelki békémet. Az ajtóhoz oldalaztam markomban a jól bevált WC-pumpával. Már a kilincsen volt a kezem, amikor rádöbbentem, hogy a pumpán kívül csak egy bő póló van rajtam. Álltam mezítláb, korgó gyomorral a hideg parkettán és azon tépelődtem, hogy sajtos sonkás szendvicsért fussak e vissza, vagy a mamuszért.

 -Ki vagy?-kérdeztem merengésemből felocsúdva.
-Én vagyok az apád LUUUK!-felelte egy vékony hang.
-Barom! Mit akarsz ilyenkor?-dörmögtem.
-Nem jössz? Már csak rád várunk! Hívtunk de nem voltál elérhető, így gondoltam eljövök érted a furgon kint vár. Siess!-darálta a szöveget Gál.

Kinéztem az ablakon tényleg lent várt a furgon, ami akkora volt mint egy nagyobb fajta komp. Vagy mint amilyen¬ben a képregények láncfűrészes gyilkosai furikáznak, mozgást véltem benne felfedezni. Nem sok kedvem volt velük tartani, de Makó a barátom volt. Felöltöztem, és negyedórán belül már a lépcsőházban tartottam lefele. Még mindig intenzíven havazott. Kihalt volt az utca, ami érthető is…ilyen ítélet időben ki az a barom aki kimerészkedik. Kinyitottam a furgon ajtaját, még 1x körül néztem majd beültem Gál mellé. Loki ült a volánnál, keresztbe tett karral, lábbal és szemmel, ami kétségeket keltett bennem…

- Szedmivel mi…mi törétnt?-kérdeztem némi izgatottsággal a hangomban.
-Áhh…semmi baja, csak valaki kell a pult mögé is.-felelte egy síron túli hang a hátam mögött, amitől majdnem összecsináltam magam.
-Bakos, te meg mi a frászt sunnyogsz ott hátul?-nem jött válasz.-Indulunk?-kérdeztem.

A jó öreg Lokiban most sem csalódtunk a parkolóban lévő kocsiknak levittük a visszapillantó tükrét…néhány kukát is magunk előtt toltunk pár méteren át. Nem vagyok benne biztos, de mintha a jó öreg csöves Kozma bá’t is oldalba kaptuk volna. De ez már történelem.

-Még Makóhoz fel kell ugranunk.-közölte velem Gál.
-Minek?-kérdeztem, és összehúztam magam.
-Jenci ott maradt a nagy kapkodásban…-jött ismét a válasz hátulról.
Megérkeztünk. Csak Gál és én szálltunk ki.
-Valami nem hiányzik?-dobta utánunk Bakos a kulcsokat. Undorodva néztem a kulcscsomót, majd elmerengtem a Hello Kitty-t ábrázoló kulcstartón. –Ez nem Makó…mi történt vele..Istenem!?

A zárral vacakoltunk egy kicsit, de végül bejutottunk. Teljesen észrevétlenek lehettünk, mert Jenci hosszasan görnyedt még az új CKM magazin felett, majd kisvártatva felegyenesedett, és diadalittas tekintetet vetett ránk.
-Kész vagyok!-közölte.
Az a fajta mosoly ömlött szét az arcán, amitől rettegtem. Zavarba ejtő gondolatokról árulkodott; csupa olyasmiről, amit kitudja-hányan művelnek elsötétített szobákban, ahol drága parfümtől, izzadtságtól és egyéb kategóriákba tartozó nedvektől nehéz a levegő.
-Jenci erre most igazán nincs időnk!-feleltem.- Mennünk kell, ha időben oda akarunk érni.
-Ezt pont Te mondod Nekem?!
-Gyerekek igyekezzünk, lemaradunk mindenről!-terelt ki minket a lakásból Gál.

Kiléptünk a hólepte utcára. Bakos és Loki már kint várt minket. Szinte egyszerre kérdezték. – Mi tartott ennyi ideig??
-Áhh…csak ránk támadt egy kib@szott nagy pók tokamaszírozóval a kezében. Kikka és én próbáltuk lefogni míg Gál kiereszti belső lényét, de a pók gyorsabb volt. Számított a biológiai fegyverre! Belénk petézett majd mikrochippeket operált bele az agyunkba, hogy seregébe álljunk és leigázta az egész világot.…-Még folytatta volna Jenci ezt a remek történetet amikor Loki kijelentette:
-Vazee, még jó hogy éltek!

Bakos tudta hogy ez egy oltári nagy hülyeség volt, de végül is hagyta az egészet. Ma nem volt kedve okoskodni…tudta hogy miatta csak is miatta van ez az egész. Ha annó nincs neki az a látomása, Vickivel, Makóval meg egy banánnal, akkor még most is Vachó gyűlölők lennének. Magát ostorozta még szadomazo szexben is részt vett csak hogy büntesse magát…habár ettől nem megbocsátást nyert hanem két mogyorót egy üvegpalackban. De ez már történelem…

-Gyalogolunk, a kocsma itt van két saroknyira!-mondta Bakos.
Senki sem ellenkezett. Végül is ez az utolsó nap, hogy együtt van még egyszer a banda…habár ez hülyeség, hisz csak öten tapossuk a havat, -15°C fokban, viharos széllökésekben. Már csak egy saroknyira volt a kocsma amikor megpillantottuk Salemet aki sebes léptekkel felénk tartott. Remek már 6-an vagyunk! Gondoltam magamban. Nem..mégsem mert 7-en! Proti loholt a nyomában.

-Figyeljetek, még van 5 perc éjfélig! Siessetek mert lemaradunk a nagy badabumm-ról! Viki már megérkezett. Ti nem vagytok kíváncsi a leánykérésre?
-De csinálhatjuk azt is, hogy leüssük a csajt megfőzzük élve, majd oda adjuk a disznóknak…jólvanna poénnak jó volt, nem?-heherészett Proti.
- Na igen. A szerelem néha szárnyakat ad. Máskor egy újabb zabszem az ember seggében.-mondtam.
Én voltam az utolsó aki belépett a kocsma ajtaján.

Megpillantottam!

Majd oda sétáltam minden erőmet összeszedve és a legszebb mosolyomat elővéve , megkopogtattam a lány vállát. Alighanem meglephettem, mert hátrafordulva olyan képet vágott, mintha az ördögöt látná személyesen. Elordította magát, s azzal inaszakattából elnyargalt a sötétségbe. Meg kell adni, futni azt tudott! Egy perc múlva már hűlt helye sem volt. Sohasem tudtam meg, kiféle-miféle lehetett.

Francba!

Majd Bakos felkiáltott: -Hip-hip hurráááá! Hip-hip huráááá!!!!
Bakos míg élt ritka nagy barom volt…. =]

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

pontpontpont

(Makó, 2008.12.23 13:33)

a degeneráció csúcsa XD

Ezt látni akarom! XD

(Kikka, 2008.07.24 19:17)

Mindent? :P

Tökön szúrom magam XD

(Makó, 2008.07.22 18:19)

Hagymika mindent lehet XD

TÖKKKÖM XD

(Makó, 2008.07.20 16:09)

Kikka szted én vagyok olyan, hogyha vki tüzet kér tőlem, akkor adok? XD